Personální obsazení

MUDr. Naděžda Ryšánková


1996  ukončení LFUP Olomouc

1996 – 2001 – oddělení ARO nemocnice M.Albrechtice, ARO Krnov

2001 – 2010 –  ARK FNsP Ostrava Poruba

1997 – 2012 –  lékař záchranné služby územního střediska MS kraje

Bývalý člen týmu letecké záchranné služby.

2012 – dosud –  praktický lékař pro dospělé Bruntál


Dosažené vzdělání:

1996 – ukončení lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc

1999 – I. Atestace z oboru anesteziologie a resuscitace

2002 – II. Atestace z oboru anesteziologie a resuscitace

2000 – Diplom AORA (regionální anestezie)

2008 – Specializovaná způsobilost v oboru Anesteziologie a resuscitace

2011 – Specializovaná způsobilost v oboru Všeobecné praktické lékařství

2013 – Roční kurz pracovního lékařství v Praze (Osvědčení o absolvování kurzu v rozsahu 150 hodin)

2014 – Kurz myoskeletální medicíny

2015 – Kurz ” tejpování ”

Mgr. Sofie Isembulatová – všeobecná zdravotní sestra

2007 – střední zdravotnická škola Krnov

2010 – bakalářské studium  Slezská univerzita Opava

2012 –  specializace ARIP Masarykova univerzita Brno

2014 – navazující magisterské studium


foto nada