Smluvní pojišťovny

Všobecná zdravotní pojišťovna – VZP 111
adresa : Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
telefon : 221 751 111
www : www.vzp.cz
Vojenská zdravotní pojišťovna – VoZP 201
adresa : Drahobejlova 1404, Praha 93
telefon : 222929199
www : www.vozp.cz
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra – ZPMV 211
adresa : U výstaviště 17, Praha 7
telefon : 233002111
www : www.zpmvcr.cz/zpmv.nsf
Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA – 209
adresa : Husova 212, Mladá Boleslav
telefon : 326818018
www: www.zpskoda.cz
Oborová zdravotní pojišťovna – 207
adresa : Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
telefon : 261105555
www: www.ozp.cz
Česká Průmyslová zdravotní pojišťovna – 205
adresa : Jeremenkova 11, Ostrava
telefon : 810 800 000
www: www.cpzp.cz
Revírní bratrská pokladna – 213
adresa : Michálkovická 108, Ostrava
telefon : 596256206
www: www.rbp-zp.cz